Отворен позив у оквиру SMART4ALL пројекта за финансијску подршку трећим лицима - Focused Technology Transfer Experiments (FTTE)

SMART4ALL је пројекат који се финансира у оквиру Х2020 програма (Уговор о гранту бр. 872614) и који се бави изградњом капацитета кроз развој самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије. SMART4ALL конзорцијум води Универзитет на Пелопонезу (Грчка), а састоји се од 25 партнера из централне, јужне и источне Европе.

ИД пројекта: Final FTTE Open Call

Рок за пријаву: 15. октобар 2022. године

Тема: FTTE су краткорочни прекогранични експерименти између два различита ентитета (индустријска или академска) из две различите земље које испуњавају услове. Пројекти треба да буду фокусирани на једну од четири дефинисане области: дигитализовани транспорт, дигитализовано окружење, дигитализована пољопривреда и општа дигитализација.

Право учешћа за институције:

  • Универзитети и друге академске институције
  • МСП и мало већа предузећа (према дефиницији ЕУ препорука 2003/361) - носиоци прекограничног експеримента

Право учешћа за земље:

Конзорцијум: две независне институције из две различите земље са правом учешћа (од којих бар једна мора бити МСП/мало веће предузеће). Конзорцијум мора укључити бар једну чланицу из листе земаља са приоритетом (земље Југоисточне и Централне Европе осим Грчке и Украјине): Албанија, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарска. Хрватска, Мађарска.

Финансијска подршка по пројекту: паушални износ од 80,000 ЕУР по експерименту (за трошкове особља, путовања и опреме), односно највише 60,000 ЕУР по институцији

Буџет позива: 320,000 ЕУР

Трајање: 9 месеци

Подношење пријаве: електронски путем online формулара

Корисни линкови: