Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa/ Evropskog istraživačkog saveta - ERC STARTING GRANTS

ERC Starting Grants osmišljeni su da podrže izvrsne istraživače u fazi karijere u kojoj osnivaju svoj istraživački tim ili započinju svoj nezavisni program.

Poziv: ERC-2023-STG

Rok za prijavu: 25. oktobar 2022. godine

Trajanje projekta: 5 godina

Iznos finansiranja: do 1.500.000 EUR (uz srazmerno smanjenje za projekte kraće od 5 godina)

Dodatno finansiranje: 1.000.000 EUR za a) početne troškove preseljenja glavnog istraživača u pridruženu ili EU zemlju b) kupovina krupne opreme v) pristup velikim laboratorijama/objektima ili g) drugi veći troškovi eksperimentalnog i terenskog rada (koji ne uključuju troškove osoblja)

Profil glavnog istraživača: istraživači bilo koje nacionalnosti sa 2-7 godina od završetka doktorata (Pre 1. januara 2023. Doktorat odbranjen u periodu između 1. januara 2016. i 31. decembra 2022.)

Profil institucije domaćina: institucija domaćin (pravno lice podnosioca zahteva) mora biti osnovana u državi članici EU ili pridruženoj zemlji programu Horizont Evropa i mora angažovati i ugostiti glavnog istraživača najmanje tokom trajanja projekta.

Projektna prijava:

  • Administrativne online obrasce - Part A
  • Deo B1, deo B2 i Obavezujuća izjava institucije domaćina o podršci

Korisni linkovi: