Održana Četvrta međunarodna nedelja na Univerzitetu u Kragujevcu

Na Univerzitetu u Kragujevcu, u periodu od 6. do 10. juna 2022. godine, održana je četvrta Međunarodna nedelja, u okviru koje je naš univerzitet posetio nastavni i administrativni kadar sa partnerskih institucija iz Bugarske, Rumunije, Nemačke i Jordana.

Glavna tema četvrte Međunarodne nedelje bila je Digitalizacija u Erazmus+ programu, kao i načini integracije administrativnog i nastavnog kadra u digitalne tokove za vreme pandemije. Učesnici Međunarodne nedelje imali su priliku da podele svoja iskustva i primere dobre prakse, kao i da se umrežavaju u cilju ostvarivanja potencijalnih partnerstva u budućnosti. Naši gosti imali su priliku da se upoznaju i sa kulturno-istorijskim nasleđem grada Kragujevca i Republike Srbije, srpskim jezikom, kulturom i tradicijom. 

Dobrodošlicu na Univerzitet u Kragujevcu, prvog dana  Međunarodne nedelje,  kolegama iz inostranstva poželeli su prorektor za inovacije i razvoj, prof. dr Vladimir Senić i prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr Biljana Petrović, kao i predstavnik Fondacije Tempus – Nacionalne Erazmus+ agencije, gospodin Darko Milogorić.

Univerzitet u Kragujevcu je organizovanjem Međunarodne nedelje još jednom pokazao posvećenost internacionalizaciji, poboljšanju visokog obrazovanja i vidljivosti našeg univerziteta na svetskim rang listama.


Foto galerija: