СВЕ ИЗВЕСНИЈИ НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У циљу реализације већ добро успостављене сарадње са Универзитетом "Алдо Моро" из Барија, ради конкретизовања већ потписаног Уговора о сарадњи у децембру 2011. године и постављања темеља за формирање катедре за италијански језик на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу., приликом тродневне посете делегације Универзитета "Алдо Моро" из Барија Универзитету у Крагујевцу, 29. јуна 2012. године одржан је званичан састанак у ректорату.

На састанку одржаном 29.06.2012. године у ректорату Универзитета у Крагујевцу, присуствовали су проф. др Слободан Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу, проф. др Славица Ђукић-Дејановић, проректор за међународну сарадњу, Зорица Аврамовић, генерални секретар, проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета у Београду, доц. др Татјана Вуловић, координатор пројекта сарадње са Универзитетима из Барија, проф. др Анђелка Пејовић, продекан за међународну сарадњу и развој Филолошко-уметничког факултета, доц. др Маја Анђелковић, шеф одсека за филологију Филолошко-уметничког факултета, проф. др Augusto Garuccio, проректор Универзитета "Алдо Моро", проф. др Giovanni Ferri, заменик за међународну сарадњу, проф. др Pasquale Guaragnella, декан Факултета страних језика. У оквиру данашњих разговора, у библиотеци ФИЛУМ-а, одржана је презентација о капацитетима Филолошко-уметничког факултета и његовим могућностима за отварање катедре за италијански језик, где су поред поменутих професора ФИЛУМ-а, Факултет представили ред. проф. Слободан Штетић, декан, доцент Владимир Ранковић, продекан за наставу и студенти ФИЛУМ-а.
Оснивање катедре за италијански језик на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, на сва три нивоа студија (основне академске студије, мастер и докторске академске студије), представљало би реализацију интереса не само Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Београду, већ и реализовање интереса Републике Србије, за шта су неопходни квалитетни кадрови.
Овакав студијски програм реализовао би се у заједничкој сарадњи Универзитета у Крагујевцу, Универзитета у Београду и Универзитета "Алдо Моро" у Барију, а подразумевао би да студенти добијају заједничку диплому ова три универзитета.
Такође, интерес је и организовање курсева или других облика учења италијанског језика за потребе запослених у италијанским компанијама, не само ФАС-а и његових компоненташа у Крагујевцу, већ и других инвеститора на територији Републике Србије, којих је велики број.
Истовремено, заједнички интерес Универзитета Крагујевцу, Универзитета у Београду и Универзитета "Алдо Моро" у Барију јесте обнављање катедре за српски језик на Универзитету "Алдо Моро", која би била оснажена наставним кадром са крагујевачког и београдског Универзитета.
Посебна пажња међууниверзитетске сарадње посвећена је и размени студената докторских академских студија која би се одвијала обострано.
Облици сарадње и реализације ових разговора биће дефинисани склапањем конкретних уговора о сарадњи, а, узмеђу осталог, Универзитет "Алдо Моро" у Барију предложио је и оснивање заједничког међународног универзитетског центра са седиштем и у Барију и у Крагујевцу.
Заједнички вид сарадње када се ради о заједничким студијским програмима је могућ с обзиром да се на Универзитету "Алдо Моро" основне академске студије реализују у трајању од три године са мастер студијама које студенти похађају наредне две године, а код нас, у складу са одлукама Националног Савета за високо образовање, по моделу 3+1+1, што обезбеђује заједничко извођење студијског програма на катедри за италијански језик на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу.

Даљи разговори о наведеним питањима планирани су за суботу, 30. јуна 2012. године на Универзитету у Крагујевцу.

Фото галерија: