Академик Милосав Тешић, песник, есејиста и лексикограф гостује у Универзитетској галерији, 30. маја у 19 сати

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, у оквиру програма Сусрети са ствараоцима, организује гостовање академика Милосава Тешића, у понедељак, 30. маја у 19 сати у Универзитетској галерији.

Редовни члан Српске академије наука и уметности, вишеструко награђиван за свој песнички и лексикографски рад, Милосав Тешић један од најзначајнијих српских савремених песника. Са Тешићем се пропевала реч, звук и знак, слика и слово, биће и не-биће, разастире у ширину која тражи да, у времену  технологија и нагризеног памћења и сећања, собом обухвати и поврати све: читав спектар епоха, најразличитије обрасце народне стваралачке свести и културе, песништво одабраних песничких предака и савременика. Готово невероватног распона и замаха у избору песничких тема и форми, дубоко уроњено у традицију, коју реинтерпретира и ревалоризује, настављајући истовремено линију песничког развоја коју су зацртали Ракић, Настасијевић, Попа и други, дело Милосава Тешића монументални је напор да се у поезији и кроз поезију сачува идентитет српског језика, писма и културе.

Разговор са академиком Милосавом Тешићем водиће доц. др Ђорђе Радовановић, асистент на Катедри за српску књижевност, ФИЛУМ, Крагујевац.