Poziv u okviru programa Horizont Evropa - 2D-material-based composites, coatings and foams (IA)

Poziv: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-20

Datum otvaranja poziva: 16. jun 2022. godine

Rok za prijavu: 16. novembar 2022. godine

Tema: Predlozi projekata treba obuhvate kompozite 2D materijala (2DM), aero-gelove i pene koji mogu da donesu punu nanoskopsku funkcionalnost 2D materijala iz nano- i mikro-razmera u makroskopski svet. Posebno treba da budu usmereni na razvoj 2D materijala i tehnologija koje se uglavnom bave pitanjima životne sredine, uključujući npr. smanjenje potrošnje energije u transportu, uklanjanje izlivanja nafte iz vode, prečišćavanje vode sa niskom potrošnjom energije, poboljšana desalinizacija vode, itd.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Innovation Actions).

Budžet projekta: 9 miliona EUR

Budžet poziva: 9 miliona EUR

Korisni linkovi: