Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - 2D-material-based composites, coatings and foams (IA)

Позив: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-20

Датум отварања позива: 16. јун 2022. године

Рок за пријаву: 16. новембар 2022. године

Тема: Предлози пројеката треба обухвате композите 2Д материјала (2ДМ), аеро-гелове и пене који могу да донесу пуну наноскопску функционалност 2Д материјала из нано- и микро-размера у макроскопски свет. Посебно треба да буду усмерени на развој 2Д материјала и технологија које се углавном баве питањима животне средине, укључујући нпр. смањење потрошње енергије у транспорту, уклањање изливања нафте из воде, пречишћавање воде са ниском потрошњом енергије, побољшана десалинизација воде, итд.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Innovation Actions).

Буџет пројекта: 9 милиона ЕУР

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Корисни линкови: