Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - New generation of advanced electronic and photonic 2D materials-based devices, systems and sensors (RIA)

Позив: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-17

Датум отварања позива: 16. јун 2022. године

Рок за пријаву: 16. новембар 2022. године

Тема: Предлози у оквиру овог позива би требало да се фокусирају на развој уређаја и система заснованих на 2DM технологији који ће отићи корак даље ка интеграцији са тренутно постојећим технологијама и довести до развоја радикално нових прототипова и/или решења за индустрију за широк спектар области примене. Пројектне идеје би требало да се укључе развој електронских и фотонских уређаја заснованих на 2DM, укључујући ултрабрза кола, фотодетекторе и модулаторе, широкопојасне детекторе, прекидаче, као и сензоре, напредну електронику, метаматеријале, итд., који се служе апликацијама као што су 5G и 6G пренос података, бежичне везе, аутономни роботи и возила, итд.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 5,5 милиона ЕУР

Буџет позива: 16,5 милиона ЕУР

Корисни линкови: