Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components (RIA)

Позив: HORIZON-CL3-2022-CS-01-02

Рок за пријаву: 16. новембар 2022. године

Датум отварања позива: 30. јун 2022. године

Тема: За поуздане методологије и алате за напредну анализу и верификацију, као и динамичко тестирање потенцијално рањивих и несигурних хардверских и софтверских компоненти, потребно је истражити и испитати могућности на пољу безбедности система, са посебним фокусом на алате за развој софтвера, метрику за ИТ безбедност и смернице за безбедне производе и услуге. У оквиру овог позива ће се финансирати истраживачко-иновативни рад на развоју различитих хибридних и агилних алата са високим степеном сигурности, развој КПИ, метрике, процедура и алата, и слично.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3-5 милиона ЕУР

Буџет позива: 17,3 милиона ЕУР

Корисни линкови: