Poziv u okviru programa Horizont Evropa - AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

Poziv: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01

Datum otvaranja poziva: 16. jun 2022. godine

Rok za prijavu: 16. novembar 2022. godine

Tema: Ovim pozivom se ohrabruju inovativni pristupi, uključujući pristupe „human-in the loop“ za inicijative koje kombinuju najbolje od ljudskog i mašinskog znanja i sposobnosti. Predlozi projekata treba da istraže i optimizuju načine interakcije između ljudi i veštačke inteligencije, što je ključno za prihvatanje i demokratizaciju veštačke inteligencije, kako bi se svakom korisniku omogućilo da u potpunosti iskoristi ogromne prednosti koje ova tehnologija može da ponudi, bez obzira na starost, rasu, pol ili sposobnosti.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).

Budžet projekta: 8 miliona EUR

Budžet poziva: 16 miliona EUR

Korisni linkovi: