Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-04-01

Рок за пријаву: 14. септембар 2022. године

Тема: Овај позив се надограђује на MSCA постдокторске стипендије (HORIZON-MSCA-PF-2022) с тим да су циљне групе организације домаћини из тзв. земаља у ширењу (Widening Countries). Циљ је да се побољша креативни и иновативни потенцијал истраживача са докторатом који желе да стекну нове вештине кроз напредну обуку и међународну, интердисциплинарну и међусекторску мобилност. ERA постдокторске стипендије, као и MSCA постдокторске стипендије, отворене су за изврсне истраживаче било које националности.

Услови за организацију домаћина:

  • Мора бити из неке од тзв. земаља у ширењу (Widening Countries).

Услови за истраживаче:

  • Као и за MSCA постдокторске стипендије, истраживачи морају поседовати докторску диплому и највише 8 година истраживачког искуства од датума добијања дипломе. Могу бити било које националности, али не смеју боравити или обављати своје активности у земљи корисника односно у организацији домаћину за одлазну фазу дуже од 12 месеци током 36-месечног периода непосредно пре рока за позив. Истраживачи који желе да се реинтегришу из треће земље морају или да имају седиште у трећој земљи у тренутку пријаве, или да су прешли директно из треће земље у државу чланицу ЕУ или придружену земљу ХЕ у последњих 12 месеци пре рока за позив. Остале услове погледати у Радном програму

Пријављивање:

  • Пријаве заједнички предају истраживач и институција из академског или неакадемског сектора из једне од земаља са правом учешћа.

Додатни услови:

  • Посебни услови подобности примењују се на MSCA постдокторске стипендије у истраживачким областима обухваћеним Еуратом-овим програмом за истраживање и обуку 2021-2025.
  • Све области истраживања су погодне за финансирање.
  • Предлози пројеката који су у претходним позивима ХЕ предати а нису добили оцену већу од 70%, неће бити разматрани у наредном позиву.
  • Сваки истраживач може да пријави само један пројекат.
  • Институција мора да запосли истраживача током пројекта.

Буџет за цео позив:

  • 8 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: зависи од броја месеци (person-months), по принципу јединичних трошкова

Корисни линкови: