Вебинари поводом нових позива у оквиру програма Interreg Danube

Програм ће бити представљен кроз серију вебинара са фокусо на тематске циљеве програма, предстојеће позиве за подношење предлога пројеката и информације за подносиоце пријава.

Прва два вебинара биће одржана 23. маја 2022. године:

  • Ново финансирање трансфера иновација и технологије;
  • Ново финансирање изградње вештина за паметну специјализацију, индустријску транзицију и предузетништво.

Рок за регистрацију је 19. мај 2022. године.

Предстојећи вебинари:

  • 26. мај 2022. године – Ново финансирање за озелењавање енергетског и транспортног сектора;
  • 30. мај 2022. године – Ново финансирање за прилагођавање климатским променама и управљање катастрофама;
  • 31. мај 2022. године – Ново финансирање за управљање водама и седиментима;
  • 1. јун 2022. године – Ново финансирање за заштиту и очување биодиверзитета у еколошким коридорима и еко-регионима;
  • 3. јун 2022. године – Ново финансирање за приступачна, инклузивна и ефективна тржишта рада;   
  • 7. јун 2022. године – Ново финансирање за приступачне, инклузивне и квалитетне услуге у областима образовања, обука и доживотног учења;  
  • 8. јун 2022. године – Ново финансирање друштвено-економског развоја кроз наслеђе, културу и туризам;
  • 13. јун 2022. године – Ново финансирање за повећање институционалних капацитета територијалне и макрорегионалне управе.

Листа вебинара и линкови за регистрацију могу се пронаћи на следећем веб-сајту.