Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services (RIA)

Позив: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03

Рок за пријаву: 27. септембар 2022. године

Тема: Док се знање о појединачним компонентама биодиверзитета земљишта значајно повећало, везе између биодиверзитета земљишта, његове мултифункционалности и искоришћења екосистема треба даље истражити. Штавише, још увек постоји потреба да се боље разуме целокупна организација организама у тлу (нпр. у смислу обиља и богатства врста, односа међузависности, еволуције, структуре заједнице, итд.) и на који начин ефекти који проистичу из различитих облика коришћења земљишта, утичу на његов састав, функције, отпорност и капацитете.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).
  • Заједнички истраживачки центар (JRC) може учествовати као члан конзорцијума изабраног за финансирање.

Буџет пројекта: 8 милиона ЕУР

Буџет позива: 16 милиона ЕУР

Корисни линкови: