Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research (RIA)

Позив: HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01

Датум отварања позива: 24. мај 2022. године

Рок за пријаву: 7. септембар 2022. године

Тема: Са константним порастом појаве канцера у свим старосним групама, потребно је предузети одлучне акције у области примарне превенције и претворити их у колективну одговорност. Усвајање и ефикасност програма примарне превенције рака у стварном животу је недовољна, због фактора везаних за локални контекст, као што су организација и дигитализација здравствених услуга, ресурси, културна и географска ситуација. Стога је потребно уложити напоре и средства за успостављање, повећање или побољшање програма примарне превенције рака који треба да буду прилагођени посебним потребама циљне популације, узимајући у обзир друштвено-економске, културне и географске услове.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3-8 милиона ЕУР

Буџет позива: 50 милиона ЕУР

Корисни линкови: