Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes

Датум отварања позива: 30. јун 2022. године

Рок за пријаву: 16. новембар 2022. године

ИД позива: HORIZON-CL3-2022-CS-01-04

Тема: Пројектни предлози за овај позив треба да одговоре на минимум три циља од понуђених осам:

  • доступност применљивих алата и процедура за делимичну и континуирану процену и прецизну поновну сертификацију ICT производа, ICT услуга и ICT процеса;
  • смањење времена и напора потребних за (поновну) сертификацију ICT производа, ICT услуга и ICT процеса;
  • побољшана сарадња заинтересованих страна у области информација о сертификатима  сајбер безбедности, укључујући произвођаче и крајње кориснике из различитих држава чланица;
  • ефикасно (поновно) коришћење информација и доказа релевантних за сертификацију као подршка више-шематској (поновној) употреби;
  • интеграција сертификације у целокупан процес моделирања, верификације, тестирања и верификације система;
  • повећана упоредивост изјава о уверењу које произилазе из шема сертификације и стандарда који се у њима користе; избегавање вишеструке сертификације;
  • унапређење објеката за тестирање и симулацију, укључујући анализу инцидената и претњи;
  • повећане могућности Digital Twin-а за континуирану процену и интеграцију нових решења.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 18 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 3 до 5 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 4

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Цивилна безбедност за друштво

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава