Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: EIC Transition Challenge: Green digital devices for the future

Рок за пријаву: 28. септембар 2022. године

ИД позива: HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-01

Тема: Предлози који се подносе за овај позив треба да се фокусирају на демонстрацију нових дигиталних уређаја и/или архитектуре. Предлози би требало да фокусирају свој рад на искоришћавање физичког, хемијског или биолошког процеса који раније није истражен, или би требало да преиспитају постојеће уређаје и развију нове начине или режиме који воде ка новом приступу са доказивим предностима и резултатима који се могу поновити.

Предлози би требало и да опишу како се контролише и програмира предложени нови уређај, архитектура, систем или подсистем (уколико је применљиво) и објасне релевантне аспекте улазно/излазног (I/О) интерфејса.

Услови за конзорцијум:

  • Правно тело основано у држави чланици ЕУ или земљи придруженој програму Хоризонт Европа (‘mono-beneficiary’), уколико је то правно тело средње или мало предузеће или организација/институција која се бави истраживањем (универзитет, организација која се бави истраживањем или технологијом, укључујући тимове, самосталне научне саветнике/ више научне сараднике или изумитеље у таквим организацијама који планирају да оснују  „spinout“ компанију). Веће компаније (које се не квалификују као средње или мало предузеће) не могу учествовати као једно правно тело; или
  • Мали конзорцијум који се састоји од два независна правна тела из две различите државе чланице ЕУ или земље придружене програму Хоризонт Европа, или
  • Конзорцијум од минимум 3 и максимум 5 независних правних тела (‘multi-beneficiary’) од којих барем једно правно тело мора бити из земље чланице ЕУ и барем два из различитих држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа.

Индикативни буџет позива: око 30 милиона ЕУР

Корисни линкови:

Званична страница позива

Радни програм 2022

Општи пример пројектне пријаве

Често постављана питања