Poziv u okviru programa Horizont Evropa – MSCA Postdoctoral Fellowships

Poziv: HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01

Datum otvaranja poziva: 12. maj 2022. godine

Rok za prijavu: 14. septembar 2022. godine

Tema: Cilj poziva Postdoctoral Fellowships je da se obezbede stipendije za odlične istraživače koji će realizovati međunarodnu mobilnost u ili između država članica EU ili pridruženih zemalja HE programa, kao i nepridruženih trećih zemalja. Prijave zajednički podnose istraživač i institucija u akademskom ili neakademskom sektoru.

Postdoktorske stipendije se mogu realizovati u Evropi (tj. u državi članici EU ili zemlji pridruženoj HE programu) ili u trećoj zemlji koja nije povezana sa HE programom:

  • Evropske postdoktorske stipendije - za istraživače bilo koje nacionalnosti koji žele da se uključe u istraživačke i inovacione projekte tako što će doći u Evropu iz bilo koje zemlje na svetu ili se preseliti unutar Evrope (više informacija o pravilima učešća u Radnom programu za Marija Sklodovska Kiri akcije).
  • Globalne postdoktorske stipendije - za evropske državljane ili stanovnike sa dugotrajnim boravkom koji žele da se uključe u istraživačke i inovacione projekte sa organizacijama izvan država članica EU i pridruženih zemalja HE programa. Ove stipendije zahtevaju odlaznu fazu od najmanje 12 i maksimalno 24 meseca u trećoj zemlji koja nije pridružena, i obaveznu fazu povratka od 12 meseci u organizaciju domaćina sa sedištem u državi članici EU ili zemlji pridruženoj HE programu (više informacija o pravilima učešća u Radnom programu za Marija Sklodovska Kiri akcije).
  • Posebni uslovi se primenjuju na MSCA Postdoctoral Fellowships u oblastima istraživanja koje pokriva Euratom program istraživanja i obuke 2021-2025.

Budžet poziva

  • 218 450 000 EUR (Evropske stipendije)
  • 38 550 000 EUR (Globalne stipendije)

Trajanje angažovanja/stipendije/projekta:

  • 12-24 meseca (Evropske stipendije)
  • 24-36 meseci (Globalne stipendije)

Korisni linkovi: