Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: EIC Transition Challenge: RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases

Рок за пријаву (multiple cut-off): 4. мај 2022. године и 28. септембар 2022. године

ИД позива: HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-03

Тема: Позив EIC Transition има за циљ да убрза развој технологије и пословне идеје и на тај начин повећа технолошку и тржишну спремност производа. Очекивани исходи за све пројекта у оквиру позива EIC Transition су а) технологија са доказаном ефикасношћу за намеравану примену и б) пословни модел, његова почетна валидација и пословни план за њен развој на тржишту.

Пројектни предлози за овај позив треба да постигну један или више следећих циљева:

  • унапредити а) методе испоруке РНК, б) формулације мРНК, које би омогућиле ефикасну и безбедну испоруку мРНК у ћелије;
  • дизајн, развој и претклиничка валидација нових миРНК  (базираних на миРНК лнцРНК, тРНК или сиРНК) терапија за сложене или ретке генетске болести;
  • развити и валидирати нову дијагностику засновану на РНК, као и биомаркере за предвиђање засноване на РНК, а који би омогућили рану и прецизнију дијагнозу, повољну прогнозу или прогнозу након третмана.

Услови за конзорцијум:

  • Правно тело основано у држави чланици ЕУ или земљи придруженој програму Хоризонт Европа (‘mono-beneficiary’), уколико је то правно тело средње или мало предузеће или организација/институција која се бави истраживањем (универзитет, организација која се бави истраживањем или технологијом, укључујући тимове, самосталне научне саветнике/ више научне сараднике или изумитеље у таквим организацијама који планирају да оснују  „spinout“ компанију). Веће компаније (које се не квалификују као средње или мало предузеће) не могу учествовати као једно правно тело; или
  • Мали конзорцијум који се састоји од два независна правна тела из две различите државе чланице ЕУ или земље придружене програму Хоризонт Европа, или
  • Конзорцијум од минимум 3 и максимум 5 независних правних тела (‘multi-beneficiary’) од којих барем једно правно тело мора бити из земље чланице ЕУ и барем два из различитих држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа.

Индикативни буџет позива: око 15 милиона ЕУР

Корисни линкови:

Званична страница позива

Радни програм 2022

Општи пример пројектне пријаве

Често постављана питања