Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Hop On Facility

ПозивHORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01

Рокови за пријаву: 10. новембар 2022. године

ТемаHop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

Буџет пројекта: 0,2-0,5 милиона ЕУР

Буџет позива: 40 милиона ЕУР

Корисни линкови: