Расписан конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске у оквиру програма „ПАВЛЕ САВИЋ" за период од 2023 – 2024. године

Циљ програма  је да олакша и развија научну и техничку размену на високом нивоу у обе земље са посебним нагласком на успостављању нових партнерстава и да омогући активно учешће и мобилност „истраживача на почетку каријере”, нарочито доктораната и постдоктораната, објављивање заједничких публикација и патената, као и развој већ успостављене сарадње и укључивање у програме финансиране од стране Европске уније.

 

Услови конкурса за српску страну – Истраживачи из Републике Србије који пријављују билатерални пројекат са истраживачима из Републике Француске требало би да буду лица у наставним, научним или истраживачким звањима, која су запослена у установама високог образовања и научноистраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима и учествују у спровођењу Програма институционалног финансирања или другим програмима од општег интереса у складу са Законом или су финансирани из међународних извора (нпр. Оквирни програм ЕУ).

Како би се финансирале активности „истраживача на почетку каријере“ од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја у оквиру пројектног тима, у овом Јавном позиву, подразумева лице које испуњава следеће услове:

  • изабрано је у истраживачко или научно звање или у еквивалентно звање у високом образовању
  • назив доктора наука, уколико је лице докторирало, стекло је највише 10 година пре дана закључивања јавног позива и
  • запослено је у акредитованој научноистраживачкој организацији.

Време извођења пројеката:  2 године (предвиђени период реализације одобрених пројекта је од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2024. године)

Рок за пријаву:  01. јул 2022. године

Процедура пријаве

  1. Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе стране
  2. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (више детаља у тексту Конкурса)
  3. Пројектни предлози подносилаца из Републике Француске пријављују се на web адреси https://www.campusfrance.org/fr/phc-europe (више детаља у тексту Конкурса)

Контакт особа са српске стране

Г-ђа Нада Милошевић, саветник

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26, 11 000 Београд Република Србија
Тел : 381 (0) 11 361 65 29
mail: nada.milosevic@mpn.gov.rs

 

Контакт особе са француске стране

Амбасада Француске у Србији

Франсоа Гзавије Ковандим
Змај Јовина 11, Београд
Аташе за сарадњу
Mail : francois-xavier.kowandy@diplomatie.gouv.fr

 

Г-ђа Весна Адамовић

Сарадник за мобилност
Француски институт у Србији
Сектор за универзитет и науку
Змај Јовина 11, Београд
Tел: 381 (0) 11 302 36 39
Mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs
https://www.campusfrance.org/fr/phc-europe


Више информација о процедури пријаве и правилима учешћа на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја