Инфо дан Европске комисије - Widening participation and strengthening the European Research Area

Европска комисија је најавила Инфо дан за радни програм Хоризонт Европа ‒ Ширење учешћа и јачање Европског истраживачког простора (Widening participation and strengthening the European Research Areа). Инфо дан ће бити одржан виртуелно 27. априла 2022. године у периоду од 10.00 до 12.00.

Информативни дан ће се фокусирати на две врсте позива, прво на позив Hop On Facility, који ствара могућност за правна лица основана у државама чланицама са ниским учинком у области истраживања и иновација да се придруже већ одобреним пројектима. Потом, на позив ERA Talents, који има за циљ да привуче таленте из области истраживања и иновација у институције у земљама ширења.

Агенда Инфо дана и више информација су на следећем линку.