Отворен позив у оквиру CEI програма - The Know-how Exchange Programme (KEP) 2022

Програм за размену знања (Know-how Exchange Programme KEP) је механизам за подршку пројектима и програмима који се фокусирају на размену знања и добрих пракси из ЕУ земаља у CEI земље ван ЕУ. Кофинансирањем пројеката за изградњу капацитета и техничку подршку, KEP нуди бесповратна средства институцијама које желе да поделе своја искуства са партнерима ван ЕУ како би изградили свој пут у складу са стандардима и политикама Европске уније.

ПозивKnow-how Exchange Programme (KEP)

Рок за пријаву: 13. јун 2022. године

Тема: KEP позив има за циљ да подржи акције за јачање економског и друштвеног напретка CEI земаља које нису у саставу Европске уније, да помогне најмлађим чланицама ЕУ да се од корисника развију у успешне понуђаче техничке помоћи и подршке мање развијеним земљама, и на крају да промовише механизме подршке и сарадње између CEI чланица.

Буџет позива: 250.000 ЕУР

Стопа финансирања: 50%

Максимални износ CEI контрибуције по пројекту: 40.000 ЕУР

Минимум услова за конзорцијум:

  • најмање две институције (најмање један „know-how“ понуђач и најмање један „know-how“ корисник); подносилац може бити било која од ове две институције;
  • ако је подносилац пријаве „know-how“ понуђач, он мора бити регистрован у CEI земљи чланици ЕУ: Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Италија, Пољска, Румунија, Словачка и Словенија;
     
  • ако је подносилац пријаве корисник „know-how“, он мора бити регистрован у CEI земљи ван ЕУ: Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Украјина.

Услови за „know-how“ понуђача:

  • сва тела јавног и приватног сектора (не појединци), међународне и невладине организације које делују у јавном интересу, нпр. националне, регионалне и локалне власти, образовне / истраживачке институције и еколошке организације
     
  • основан у CEI земљама чланицама ЕУ: Бугарска, Хрватска, Чешка република, Мађарска, Италија, Пољска, Румунија, Словачка и Словенија

Услови за корисника „know-how“:

  • основан у CEI земљама ван ЕУ: Албанија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Украјина

Трајање пројекта: 6 месеци - 24 месеца (са почетком после 1. новембра 2022. године)

Активности: обуке на радном месту, радионице, кратки боравци, студијска путовања, мисије стручне оцене, помоћ у припреми стратешких докумената (нпр. развојни планови, реформе, стратешке студије итд.), пренос технологије, техничка помоћ, и слично.

Подношење пројектне пријаве: електронским путем преко CEI Electronic Submission System-а.

Корисни линкови: