Расписан конкурс за суфинансирање научно-техничке сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2023-2024. године

Циљ програма је развој научне сарадње двеју земаља кроз размену научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима.  

Услови учешћа за српску страну – Лица запослена у акредитованим научноистраживачким организацијама изабрана у истраживачко или научно звање и наставници и сарадници запослени на високошколским установама (у одговарајућем еквивалентном звању према одредбама Закона о науци и истраживању, „Службени гласник РС“, број 49/19).

Услови учешћа за немачку страну – Универзитетски професори и млађи научници на немачким високошколским установама и научници на истраживачким установама изван универзитета.

Максимално трајање пројеката: 2 године

Максимална предвиђена годишња издвајања по пројекту:

  • на српској страни – 4000 ЕУР
  • на немачкој страни – 8000 ЕУР

(неутрошена новчана средства не могу да се преносе из прве у другу пројектну годину)

Процедура пријаве

  1. Координатори истовремено подносе заједнички предлог пројекта надлежним националним институцијама које су задужене за доделу финансијских програмских средстава (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за српске и ДААД, за немачке партнере).
  2. Детаљни поступак и правила пријаве описани су у тексту Конкурса

Рок за пријаву: 30. јун 2022. године

 

Контакт особа у Републици Србији:

Милица Голубовић Тасевска
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
11000 Београд, Немањина 22 – 26
Tel: + 381 11 3616 545
Еmail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs

У Савезној Републици Немачкој:

Tobias Hill
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P33: Projektförderung deutsche Sprache und Forschungsmobilität (PPP)
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogrammefinden/?s=1&projektid=57551238
Kennedyallee 50, 53175 Bonn
Tel.: +49 228 882 490
Email: hill@daad.de

Више информација о процедури пријаве и правилима учешћа на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја