„Основне технике академског писања“ у Центру за развој каријере

Предавање на тему „Основне технике академског писања“, у реализацији Центра за развој каријере Универзитета у Крагујевцу, организовано је 30. маја 2012. године у просторијама Центра.

Ради превазилажења недоумица око технике израде семинарских, дипломских или мастер радова, начина одабира теме и како започети истраживање, пратећи потребе својих студенaта, Центар за развој каријере Универзитета у Крагујевцу, организовао је предавање на тему „Основне технике академског писања“.

Фото галерија: