Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Raw material preparation for clean steel production (Clean Steel Partnership) (IA)

Poziv: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-13

Rok za prijavu: 30. mart 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

Tema:  Od projekata se očekuje da doprinesu sledećim rezultatima:

  • Ispitivanje i validacija tehnologija za nadogradnju i korišćenje nekvalitetnih ruda gvožđa. Ovo uključuje tehnologije sa niskim sadržajem ugljenika za sinterovanje/peletizaciju i/ili hladno vezanu aglomeraciju rude gvožđa;
  • Identifikacija najboljih dostupnih i primenljivih tehnologija za smanjenje nečistoća u otpadu nakon potrošnje;
  • Tehnologije za valorizaciju tokova nekvalitetnog otpada.

Minimum konzorcijuma: Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Budžet projekta: između 4 i 5 miliona EUR

Budžet poziva: 14 miliona EUR

Korisni linkovi: