Проф. др Небојша Здравковић поново именован за члана Националног савета за високо образовање

Проф. др Небојша Здравковић, редовни професор Факултета медицинских наука, на седници Народне скупштине РС одржане у петак 4. фебруара 2022. године именован је по други пут за члана Националног савета за високо образовање на предлог КОНУС-а (Конференције универзитета Србије) на период од четири године.

ОДЛУКУ о избору чланова Националног савета за високо образовање можете погледати у „Службеном гласнику Републике Србије” овде.

Национални савет за високо образовање је после Министарства просвете, науке и технолошког развоја други државни орган надлежан за високо образовање, који је одговоран за стратешко планирање и доношење одлука о главним питањима релевантним за усклађеност система високог образовања, као што је утврђивање стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високообразовних установа и утврђивање стандарда за издавање дозвола за рад.

Проф. др Небојша Здравковић је од 2010. године професор и шеф катедре за Медицинску информатику и статистику на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Изабран је за редовног професора 2017. године.

Вишегодишњи је стручни сарадник аустријске компаније "Др. Сцхухфриед" из Беча у домену развоја нових производа.

Аутор је и коаутор више од 70 радова објављених у научним часописима, међународним и домаћим конференцијама и семинарима, коаутор монографије, аутор две књиге. Активан је у организовању факултетских курсева КМЕ, учесник је међународних и домаћих пројеката, одржао је велики број предавања и учествовао је у развоју научно-истраживачког подмлатка. Био је учесник на три пројекта седмог оквирног програма ЕУ (ФП7) и два пројекта програма Хоризонт 2020 (Хоризон 2020) ЕУ. Од 2011. године је ангажован на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја ''Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси”.