CORRIGENDUM/ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМСКОГ ВОДИЧА ЗА ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ И ОПШТЕГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА 2022. ГОДИНУ

На сајту Европске комисије објављен је Corrigendum/измене и допуне Програмског водича за Еразмус+ пројекте за 2022. годину.

Текст нове верзије Програмског водича као и документ у којем су резимиране измене можете пронаћи на следећој веб-страни.