Позив за учешће у новим телима АУФ-а

Универзитетска агенција за франкодонију, АУФ, покреће оснивање нових регионалних тела под називом: Регионалне комисије економских и научних експерата – CREES.

CREES је регионално саветодавно тело чија је мисија да обезбеди комплементарност Научног савета и Социјално-економског савета; његове улоге су дефинисање политике научне евалуације за програме АУФ-a и учешће у развоју питања отварања друштвено-економског света, запошљивости и предузетништва.

Овај позив намењен је наставницима и/или истраживачима придруженим чланицама АУФ-а - Централна и Источна Европа.

Рок за пријаву: 18. март 2022.

Позив се налази на сајту: https://l.auf.org/appel-crees