Poziv u okviru programa Horizont Evropa – ERC ADVANCED GRANT

PozivERC-2022-ADG

Rok za prijavu: 28. april 2022. godine

Cilj projekta: ERC napredni grantovi osmišljeni su da podrže izuzetne glavne istraživače u fazi karijere u kojoj su već priznati kao istraživači sa iskustvom u istraživačkim dostignućima.

Iznos finansiranja: Do 2 500 000 evra (dodatnih 1 000 000 evra se može odobriti za „start-up“ troškove istraživača koji se sele iz treće zemlje u EU ili pridruženu zemlju, kupovinu krupne opreme, pristup velikim objektima i/ili za druge veće troškove eksperimentalnog i terenskog rada).

Budžet za 2022. godinu: 555 000 000 EUR

Predviđeni broj odobrenih prijava: 223

Trajanje: Do 5 godina

Profil istraživača: Aktivni istraživači bilo koje nacionalnosti koji imaju evidenciju o značajnim istraživačkim dostignućima u poslednjih 10 godina (više detalja o uslovima učešća za istraživače u Radnom programu).

Profil institucije domaćina: Institucija mora biti osnovana u državi članici EU ili pridruženoj zemlji kao pravno lice prema nacionalnom zakonu (javna ili privatna pravna lica, uključujući univerzitete, istraživačke organizacije i preduzeća mogu ugostiti glavne istražitelje i njihove timove), ili međunarodna evropska istraživačka organizacija (poput CERN-a, EMBL-a itd.).

Lokacija: Istraživanje se mora sprovoditi u javnoj ili privatnoj istraživačkoj organizaciji (institucija domaćina). To može biti institucija gde podnosilac prijave već radi ili bilo koja druga institucija u nekoj od država članica EU ili pridruženih zemalja.

Korisni linkovi: