Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Research infrastructure concept development

Датум отварања позива: 19. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01

Тема: Циљеви позива су:

  • добри научни случајеви за нове истраживачке инфраструктуре, укључујући и очекивани научни продор, анализу недостатака и студије изводљивости/дизајна намењене подршци планирању и доношењу одлука на националном нивоу (нпр. фондови, владе) и на европском нивоу (нпр. ESFRI);
  • усклађенији развој пејзажа истраживачких инфраструктура са напретком „одличне науке“ и „граничних“ истраживања (frontier research);
  • нове услуге и могућности приступа доступним истраживачкој заједници, омогућавајући joj да се боље ухвати у коштац са научним и друштвеним изазовима.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 20,30 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 1 до 3 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 7

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава