Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software

Датум отварања позива: 19. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-04

Тема: Основни циљ позива су развијање стандарда, препорука и методологија неопходних за спровођење FAIR принципа у праксу, подршка развоју EOSC екосистема у складу са међународним напорима и праксом, као и допринос EOSC партнерству програма Хоризонт Европа.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Посебне одреднице за овај позив:

  • У оквиру овог пројекта могућа је финансијска подршка до 60 000 ЕУР трећим странама.
  • Сваки корисник гранта мора да одобри бесплатан и слободан приступ резултатима EOSC удружењу за праћење и развој политика и стратегија за European Open Science Cloud. Сваки корисник гранта, такође, мора доставити директно EOSC удружењу информације које корисник сматра неопходним за праћење и развој политика и стратегија за European Open Science Cloud.

 

Индикативни буџет за цео позив: 3 милиона евра

Буџет по пројекту: око 3 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Истраживачке инфраструктуре

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)