Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Socio-economic risks of climate change in Europe (RIA)

Позив: HORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage

Рок за пријаву: 10. фебруар 2022. године, 27. септембар 2022. године

Тема: Предлози пројеката у оквиру овог позива би требало да побољшају разумевање природе и обима физичких ризика услед климатских промена и њихових друштвено-економских импликација. Такође, потребно је идентификовати и формулисати одговарајуће препоруке и мере како би се климатски ризици широм Европе смањили на минимум.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: