Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Developing an effective ERA talent pipeline

Датум отварања позива: 19. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-50

Тема: Овај позив подстиче заједничку сарадњу неколико пројеката ради постизања следећих циљева:

  • створити заједничке структуре које ће подржати каријере академских истраживача узимајући у обзир нови развој и разноврсност каријера у академској заједници, узети за основ праксе у државама чланицама ЕУ, и повезати заједничке структуре са ажурираним европским оквиром компетенција и занимања за вештине (ESCO);
  • омогућити шире признавање ESCO квалификационог профила, тачније компетенција које су докторанди и постдокторанди стекли у различитим фазама своје каријере, како унутар тако и ван академске заједнице, без обзира на сектор, дисциплину или локацију;
  • интегрисати системе попут система закупа, као покушај да се побољша развој каријере и реши део несигурности истраживачких каријера у академској заједници;
  • интегрисати праксе високошколских институција како би неакадемски сектор од самог почетка био укључен у обуку и развој каријере докторанада;
  • интегрисати шеме стварања вредности и међусекторске мобилности у оквиру институција високог образовања ради промовисања радних места и раста.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

 

Индикативни буџет за цео позив: 3 милиона евра

Буџет по пројекту: од 1,5 до 2 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Ширење учешћа и јачање европског истраживачког простора

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)