Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Acceleration Services in support of the institutional transformation of Higher Education Institutions

Датум отварања позива: 19. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-51

Тема: Од пројеката се очекује да допринесу услугама које ће убрзати и подржати институционалну трансформацију високошколских установа (ВШУ). Циљеви позива су:

  • методологија усмерена ка услугама које ће убрзати трансформацију и помоћи ВШУ или савезима/мрежама ВШУ у спровођењу институционалних трансформација, укључујући механизам праћења и процене квалитета пружених услуга;
  • услуге обука са примерима најбоље праксе и смерницама за појединачне ВШУ, као и мреже ВШУ, усклађене са заједничком агендом трансформације, што би олакшало приступ финансирању из различитих извора;
  • тестиране услуге за убрзање трансформација са корисничким групама (кровне организације високог образовања, појединачне ВШУ или мреже ВШУ, укључујући партнере из околних екосистема), подржавајући ВШУ или мреже ВШУ у развоју стратегије за спровођење институционалних трансформација у области истраживања и иновација;
  • механизам стратегије улагања, имплементиран са групом корисника, који олакшава приступ финансирању из националних, регионалних или ЕУ ресурса ради испуњавања Агенде трансформације високог образовања;
  • напредак корисничких група услуга за убрзање трансформација у погледу имплементације одабраних области Агенде трансформације, мерен кроз механизам праћења;
  • повратне информације намењене Европској комисији и државама чланицама ЕУ о политикама услуга за убрзање трансформација и ширење резултата пилота ка другим циљним групама.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

 

Индикативни буџет за цео позив: 10,5 милиона евра

Буџет по пројекту: од 2,5 до 3,5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Ширење учешћа и јачање европског истраживачког простора

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)