Predavanje: „Etički principi naučnoistraživačkog rada“, prof. dr Dragane Ignjatović Ristić, 24. decembra u 14 sati

Dr Dragana Ignjatović Ristić, redovna profesorka psihijatrije na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, održaće on line predavanje „Etički principi naučnoistraživačkog rada“ za studente, mlade istraživače, doktorande, članove Odbora za profesionalnu etiku i sve zainteresovane, u petak, 24. decembra sa početkom u 14 sati.

Prof. dr Dragana Ignjatović Ristić će  ukazati na brojna aktuelna pitanja koja se javljaju tokom naučnog istraživanja, a koja treba da se sprovode u skladu sa etičkim principima (autonomija, činjenje dobra, nečinjenje štete, pravednost i dr.) i u kontekstu međunarodnih standarda, primene naučnih metoda i kodeksa ponašanja u naučnoistraživačkom radu.  Biće reči i o narušavanju principa etičnosti kroz osvrt na plagijarizam, falsifikovanje i fabrikovanje rezultata.

Predavanje „Etički principi naučnoistraživačkog rada“ je prvo u nizu kontinuirane edukacije koja će imati za cilj da našoj akademskoj zajednici ukaže na složenost i važnost etičkih pitanja koja se javljaju u procesu naučnoistraživačkog rada.

Predavanje „Etički principi naučnoistraživačkog rada“, koje će prof. dr Dragane Ignjatović Ristić održati 24. decembra (petak) u 14 sati, moguće je pratiti putem linka: https://bbb.unic.kg.ac.rs/b/uni-oxr-qde-kib