Предавање: „Етички принципи научноистраживачког рада“, проф. др Драгане Игњатовић Ристић, 24. децембра у 14 сати

Др Драгана Игњатовић Ристић, редовна професорка психијатрије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, одржаће on line предавање „Етички принципи научноистраживачког рада“ за студенте, младе истраживаче, докторанде, чланове Одбора за професионалну етику и све заинтересоване, у петак, 24. децембра са почетком у 14 сати.

Проф. др Драгана Игњатовић Ристић ће  указати на бројна актуелна питања која се јављају током научног истраживања, а која треба да се спроводе у складу са етичким принципима (аутономија, чињење добра, нечињење штете, праведност и др.) и у контексту међународних стандарда, примене научних метода и кодекса понашања у научноистраживачком раду.  Биће речи и о нарушавању принципа етичности кроз осврт на плагијаризам, фалсификовање и фабриковање резултата.

Предавање „Етички принципи научноистраживачког рада“ је прво у низу континуиране едукације која ће имати за циљ да нашој академској заједници укаже на сложеност и важност етичких питања која се јављају у процесу научноистраживачког рада.

Предавање „Етички принципи научноистраживачког рада“, које ће проф. др Драгане Игњатовић Ристић одржати 24. децембра (петак) у 14 сати, могуће је пратити путем линка: https://bbb.unic.kg.ac.rs/b/uni-oxr-qde-kib