100 година Зенита у Универзитетској галерији

Галерија РИМА и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, организују представљање научног зборника Сто година часописа Зенит (1921-1926-2021), у Универзитетској галерији, у среду, 17. новембра 2021. године у 19 сати.

Научни зборник Сто година часописа Зенит (1921-1926-2021), објављен је 2021. године, у години обележавања јубилеја, једног века од објављивања првог броја интернационалне ревије за уметност и културу, једног од најзначајнијих авангардних часописа националног и европског ранга. Издавачи зборника су Галерија РИМА и Институт за књижевност и уметност, а његови  уредници су проф. емерита Ирина Суботић и др Бојан Јовић.  

Учествују: проф. др Јеша Денегри, историчар уметности, проф. Филозофског факултета у Београду, у пензији; проф. др Дијана Милетић, историчарка уметности,  Академија уметности у Новом Саду; др Оливера Драгишић, историчарка, научна сарадница Института за новију историју Србије у Београду.

Модератор: Невена Мартиновић, историчарка уметности, Галеријa РИМА