Проф. др Милош Ђуран изабран за редовног члана САНУ

Професор Института за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, др Милош И. Ђуран, на Изборној скупштини САНУ, изабран је за редовног члана САНУ (Одељење хемијских и биолошких наука).

На Изборној скупштини САНУ, која је одржана у четвртак, 4. новембра 2021. године, изабрано је 12  редовних, 13 дописних и пет иностраних чланова САНУ. Било је укупно 54 кандидата, од чега 13 кандидата за редовне, 36 за дописне, као и 5 кандидата за иностране чланове.

Након тајног гласања критеријуме за чланство у САНУ испунили су следеће кандидати за редовне чланове САНУ: Владимир Ракочевић (Одељење за математику, физику и гео-науке), Владица Цветковић (Одељење за математику, физику и гео-науке), Милош Ђуран (Одељење хемијских и биолошких наука), Велимир Попсавин (Одељење хемијских и биолошких наука), Слободан Вукосавић (Одељење техничких наука), Велимир Радмиловић (Одељење техничких наука), Горан Станковић (Одељење медицинских наука), Бела Балинт (Одељење медицинских наука), Марко Бумбаширевић (Одељење медицинских наука), Миодраг Марковић (Одељење историјских наука), Славенко Терзић (Одељење историјских наука) и Светислав Божић (Одељење уметности).

Проф. др Милош Ђуран управник је Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу од 2018. године.

Био је управник Института за хемију, продекан за финансије, проректор за наставу и ректор Универзитета у Крагујевцу (2004-2009.).

Објавио је преко 100 научних радова у међународним часописима са импакт фактором.

У знак признања и захвалности за укупан допринос раду Српског хемијског друштва, изабран је за заслужног члана Друштва и добитник је медаље Српског хемијског друштва за трајан и изванредан допринос развоју хемије.