Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Artificial intelligence, big data and democracy (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године

Тема: Вештачка интелигенција и велики подаци отварају велике могућности у многим областима од јавног интереса: образовање, обука, здравље, безбедност, јавне услуге, демократски процеси, итд. Међутим, и приватна и јавна употреба ових података садржи одређене ризике везано за права грађана. Ове технологије представљају изазове како за основне индивидуалне вредности као што су приватност, слобода и једнакост, тако и за европске колективне вредности, као што су правичност, безбедност, инклузивност, одговорност и демократска контрола.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 2-3 милиона ЕУР

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Корисни линкови: