Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Socio-economic effects of ageing societies (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године

Тема: Циљ позива је да се применом интердисциплинарног приступа спроведе анализа променљивог демографског профила Европе, са посебним фокусом на хетерогене трендове развоја у различитим државама чланицама и придруженим земљама (идеално на регионалном нивоу), узимајући у обзир и старење становништва и демографске последице миграције.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 2-3 милиона ЕУР

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Корисни линкови: