Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Integration of social innovation actors in innovation ecosystems (CSA)

Позив: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02

Датум отварања позива: 11. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 26. април 2022. године

Тема: Акција има за циљ да подигне свест и олакша приступ социјалних предузетника ресурсима паневропских, националних, регионалних и локалних иновационих екосистема. Предлози пројеката треба да се фокусирају на следеће активности: трансфер знања и изградња капацитета међу иновационим актерима за рад са социјалним предузетницима; стварање и/или повезивање центара друштвених иновација/центара изврсности; откривање могућих иновативних модела са потенцијалом скалирања и репликације на националном, регионалном и локалном нивоу; стварање/коришћење већ постојеће отворене платформе која користи дигиталне технологије за повезивање глобалне мреже друштвених предузетника, итд.

Минимум конзорцијума:

  • Три независна правна лица

Буџет пројекта: 0,5 милиона ЕУР

Буџет позива: 3 милиона ЕУР

Корисни линкови: