Poziv u okviru programa Horizont Evropa - Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem (RIA)

Poziv: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05

Datum otvaranja poziva: 20. januar 2022. godine

Rok za prijavu: 20. april 2022. godine

Tema: Muzika ima veliku ekonomsku vrednost, ali i fundamentalni društveni uticaj, doprinoseći društvenom razvoju i blagostanju što je posebno važno u slučajevima velikih ekonomskih i socijalnih kriza, kao što je ona izazvana pandemijom COVID-19. Od svih kulturnih i kreativnih sektora, muzika je takođe najviše pogođena digitalnom revolucijom. Nedostatak pouzdanih i uporedivih podataka za razvoj konkurentnog, fer i održivog evropskog muzičkog ekosistema je osnovni problem. Stoga, predlozi projekata u okviru ove teme treba da procene i razviju odgovarajuće metodologije i da izvrše kvantitativne, kvalitativne i statističke analize na nacionalnom i EU nivou kako bi se procenio ekonomski i društveni uticaj muzičkog sektora.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).

Budžet projekta: 2-3 miliona EUR

Budžet poziva: 9 miliona EUR

Korisni linkovi: