Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године

Тема: Музика има велику економску вредност, али и фундаментални друштвени утицај, доприносећи друштвеном развоју и благостању што је посебно важно у случајевима великих економских и социјалних криза, као што је она изазвана пандемијом COVID-19. Од свих културних и креативних сектора, музика је такође највише погођена дигиталном револуцијом. Недостатак поузданих и упоредивих података за развој конкурентног, фер и одрживог европског музичког екосистема је основни проблем. Стога, предлози пројеката у оквиру ове теме треба да процене и развију одговарајуће методологије и да изврше квантитативне, квалитативне и статистичке анализе на националном и ЕУ нивоу како би се проценио економски и друштвени утицај музичког сектора.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 2-3 милиона ЕУР

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Корисни линкови: