Позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Conditions for the successful development of skills matched to needs (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године

Тема: Значајан део пословног сектора у ЕУ има потешкоће у проналажењу особља са адекватним вештинама и сматра да је недостатак квалификованих радника један од највећих изазова. У исто време, многи су класификовани као преквалификовани и суочавају се са хоризонталном неусклађеношћу вештина (тј. не раде у занимању које одговара њиховој области студија). У случајевима када таква неусклађеност није резултат индивидуалног избора, већ последица недостатка професионалних могућности, информација или координације, она може ометати ширење и усвајање иновација, и утицати на смањење економског раста.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 2-3 милиона ЕУР

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Корисни линкови: