Izvršna agencija (EACEA) objavila materijal sa uputstvima za pripremu Ugovora o grantu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je na svojoj internet stranici uputstva i smernice za pripremu i potpisivanje Ugovora o grantu za odobrene projekte koji se finansiraju od strane Agencije.

U zavisnosti od vrste odobrenog projekta, postoji niz koraka koji se moraju preduzeti kako bi se uspešno pripremio i potpisao Ugovor o grantu. Preporuke i uputstva mogu se naći u prezentaciji koju možete preuzeti na sledećem linku.