Poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Traditional crafts for the future: a new approach

Datum otvaranja poziva: 20. januar 2022. godine

Rok za prijavu: 20. april 2022. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04

Tema: Ciljevi poziva su:

  • Oživeti, valorizovati i negovati tradicionalne zanatske tehnike i kombinovati ih sa novim i najsavremenijim tehnologijama u nastajanju.
  • Spojiti tradicionalno znanje i iskustvo sa novim i/ili digitalnim tehnologijama kako bi se razvili poboljšani i novi proizvodi, usluge i profesije.
  • Postaviti platforme i razviti metodologije, nastavne planove i programe, preduzetničke veštine i kurseve za stručno osposobljavanje, za otvaranje radnih mesta i oživljavanje preduzeća u kojima tradicija susreće budućnost.
  • Stvoriti održive odnose i mreže između istraživačkih i kulturnih lokacija, kulturnih i kreativnih sektora, institucija, univerziteta i drugih istraživačkih institucija, regionalnih i nacionalnih vlasti, preduzeća i drugih relevantnih aktera, kako bi se promovisale inovacije, radna mesta i održivi rast.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

 

Indikativni budžet za ceo poziv: 12 miliona EUR

Budžet po projektu: od 3 do 4 miliona EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 3

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava