Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Traditional crafts for the future: a new approach

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04

Тема: Циљеви позива су:

  • Оживети, валоризовати и неговати традиционалне занатске технике и комбиновати их са новим и најсавременијим технологијама у настајању.
  • Спојити традиционално знање и искуство са новим и/или дигиталним технологијама како би се развили побољшани и нови производи, услуге и професије.
  • Поставити платформе и развити методологије, наставне планове и програме, предузетничке вештине и курсеве за стручно оспособљавање, за отварање радних места и оживљавање предузећа у којима традиција сусреће будућност.
  • Створити одрживе односе и мреже између истраживачких и културних локација, културних и креативних сектора, институција, универзитета и других истраживачких институција, регионалних и националних власти, предузећа и других релевантних актера, како би се промовисале иновације, радна места и одрживи раст.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 12 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: од 3 до 4 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Култура, креативност и инклузивно друштво

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава