Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Safeguarding endangered languages in Europe

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01

Тема: Одабрани пројекти за овај позив би требало да имају за циљ барем два од следећих исхода:

  • Побољшати сарадњу на европском нивоу између кључних актера и заинтересованих страна унутар угрожених језичких заједница.
  • Оснажити локалне заједнице и промовисати ангажовање грађана у одрживом управљању сопственим језичким ресурсима, у складу са принципима Faro конвенције.
  • Предложити стратегије за укључивање младих у (поновно) откривање свог језичког наслеђа и његовог значаја за развој идентитета и изградњу заједнице.
  • Промовисати једнакост и језичку разноликост у складу са слоганом ЕУ „Уједињени у различитости“ и њеним радом на јачању централне улоге вишејезичности у Европи.
  • Ојачати идентификацију, попис и преношење регионалних, мањинских и локалних језика као носилаца усменог изражавања и традиције, у складу са принципима UNESCO-ве Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа из 2003. године.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 3 милиона евра

Буџет по пројекту: од 2 до 3 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Култура, креативност и инклузивно друштво

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)