Отворен позив за треће стране у оквиру пројекта SMART4ALL (Horizon 2020)

SMART4ALL је пројекат који финансира Horizon 2020 (Уговор о гранту бр. 872614), чији је циљ изградња капацитета међу европским заинтересованим странама развојем самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије.

Рок за пријаву: 17. јануар 2022. године

Тема: SMART4ALL доноси нову парадигму за откривање „скривеног иновационог блага“ ‒ углавном из географских подручја која су недовољно заступљена у европским фондовима - и помоћ у проналажењу пута на тржиште путем нових, иновативних комерцијалних производа. Као део своје стратегије, пројекат ће развити и одржавати активну мрежу дигиталних иновационих хабова широм Централне, Јужне и Источне Европе за подршку академским институцијама, малим и средњим предузећима и мало већим компанијама које улазе у еру дигитализације.

Буџет пројекта: до 80.000 евра

Услови за конзорцијум: Три ентитета (универзитет или нека друга академска институција; мала и средња предузећа и нешто већа предузећа; пружаоци технологије) из најмање две земље које испуњавају услове учешћа (Албанија, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Мађарска). Барем један члан конзорцијума мора бити мало и средње предузеће или нешто веће предузеће.

 

Корисни линкови:

Званична страница пројекта

Званична страница позива

Водич

Пријавни формулар