Позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Public policies and indicators for well-being and sustainable development

Датум отварања позива: 20. јануар 2022. године

Рок за пријаву: 20. април 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01

Тема: Циљеви позива су:

  • Емпиријска анализа различитих процеса економског раста, утврђивање степена до којег су они инклузивни и одрживи у односу на детерминанте друштвене и економске укључености и утицаја на животну средину.
  • Теоријска процена веза између стандардне парадигме економског раста и социјалних, економских и еколошких димензија одрживог развоја.
  • Утврђивање могућих путева за преузимање новог оквира раста како би се подржале инклузивне и одрживе политике.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 6 милиона ЕУР

Буџет по пројекту: 3 милиона ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 2

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Култура, креативност и инклузивно друштво

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава